Śląski OZŻ

Nowe władze Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

Marian Krupa12.03.2016 roku w Mysłowicach obradował Sprawozdawczo-Wybroczy Sejmik Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Sejmik podsumował mijającą, trudną z wielu względów, kadencję i wybrał nowe władze Związku.

Na Prezesa Sejmik wybrał kolegę Mariana Krupę — dotychczasowego Wiceprezesa do spraw sportu. Na cztery lata będzie kapitanem naszej wspólnej łodzi.

fot: Jan Wątrobiński

 

Zarząd:

 zarząd
fot: Jan Wątrobiński

Komisja Rewizyjna:

Komisja Dyscyplinarna:

Wszyscy delegaci przybyli na Sejmik:

 wszyscy delegaci
foto: Jan Wątrobiński