Śląski OZŻ

Nadzwyczajny Sejmik Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

ozzKurator Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zawiadamia, ża na 19.11.2016 r. godz. 11:00 (drugi termin godz. 11:30) zwołał Nazwyczajny Sejmik Śląskiego Związku Żeglarskiego. 


 Celem zwołania Sejmiku jest wybór władz Stowarzyszenia, w tym: Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.. 

Sejmik rozpoczyna obrady 19.11.2016 r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mysłowicach przy ul. Wileka Skotnica 2. W przpadku niebecności więcej niż połowy uprawnionych delegatów Sejmik odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11:30.

W załączeniu:

  1. zawiadomienie o zwołaniu Sejmiku,
  2. uzupełnienie zawiadomienia,
  3. proponowany porządek obrad.

Kurator 
Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
Marian Krupa