Śląski OZŻ

Odbył się Nadzwyczajny Sejmik Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

ozzW 19.11.2016 r. w Mysłowicach obradował Nazwyczajny Sejmik Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Sejmik wybrał wszystkie władze, do których wybrania był zobowiązany.


Sejmik wybrał ponownie na Prezesa, pełniącego do tej pory funkcje Kuratora, Kol. Mariana Krupę a nastepnie na jego wniosek pozostałych dziewięciu członków Zarządu Związku. Pełny skład wybranych na Sejmiku władz Związku.

Zarząd Związku:

Komisja Rewizyjna Związku:

Komisja Dyscyplinarna Związku: