Śląski OZŻ

Nadzwyczajny Sejmik Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

ozzZarząd Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zawiadamia, ża na 11.03.2017 r. godz. 10:00 (drugi termin godz. 10:30) zwołał Nazwyczajny Sejmik Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. 


 Celem zwołania Sejmiku jest podjęcie uchwał przewidzianych w projekcie porządku obrad. 

Sejmik rozpoczyna obrady 11.03.2017 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mysłowicach przy ul. Wileka Skotnica 2. W przypadku niebecności więcej niż połowy uprawnionych delegatów Sejmik odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu o godzinie 10:30.

W załączeniu:

  1. zawiadomienie o zwołaniu Sejmiku wraz z proponowanym porządkiem obrad;
  2. projekt Statutu Śląskiego Okręgowego Żwiązku Żeglarskiwgo.

Prezes Zarządu 
Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
Marian Krupa