Śląski OZŻ

Nadzwyczajny Sejmik Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

ozzZarząd Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zawiadamia, ża na 25.11.2017 r. godz. 10:00 (drugi termin godz. 10:30) zwołał nazwyczajny Sejmik Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. 


Celem zwołania Sejmiku jest podjęcie uchwał przewidzianych w projekcie porządku obrad.

Sejmik rozpoczyna obrady 25.11.2017 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mysłowicach przy ul. Wielka Skotnica 2. W przypadku gdyby liczba przybyłych delegatów nie pozwoliła na podejmowanie ważnych uchwał, to Sejmik odbędzie się w drugim terminie tego samego dnia i w tym samym miejscu o godzinie 10:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sejmiku — wybór Przewodniczącego.
 2. Powołanie Sekretarza i Prezydium.
 3. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad.
 4. Wybór komisji:
  • mandatowo-skrutacyjnej
  • uchwał i wniosków
 5. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej — stwierdzenie prawomocności obrad.
 6. Dyskusja nad projektem nowego Statutu Związku.
 7. Głosowanie w sprawie przyjęcia Statutu Śl.O.Z.Ż.
 8. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 9. Zakończenie obrad.

Zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu Związku w Sejmiku nadzwyczajnym biorą udział delegaci wybrani na ostatni Sejmik zwyczajny, reprezentujący aktualnych członków Związku (tj. np. kluby aktualnie zrzeszone). W przypadku gdy lista delegatów jest nieaktualna, członkom (klubom) przysługuje prawo wyboru nowych delegatów. Na podstawie dokonanej przez Zarząd analizy treści ankiet klubów za 2015 rok do udziału w Sejmiku z głosem stanowiącym jest uprawnionych 83 delegatów reprezentujących 49 członków zwyczajnych Związku.

Niniejsze zawiadomienie zostanie wysłane do Klubów także drogą elektroniczną. Proszę o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia na adres e-poczty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Liczę na niezawodne przybycie PT Delegatów, ze względu na fakt, że zaplanowane podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy co najmniej połowie delegatów obecnych.

Prezes Zarządu 
Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
Marian Krupa


 Powiązane dokumenty: