Śląski OZŻ

Medal 65-lecia Śl.O.Z.Ż.

medal1medal2pudełkawidowniaPowołana Uchwałą Zarządu Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Kapituła Medalu 65-lecia Śl.O.Z.Ż. w składzie: 

 • Józef Żyła;
 • Roman Winkler;
 • Marian Krupa;
 • Janusz Szlachetko

po starannym rozpatrzeniu wszystkich otrzymanych nominacji postanowiła w uznaniu wkładu w rozwój żeglarstwa śląskiego przyznać Medal 65-lecia Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w następujących czterech kategoriach:

W kategorii „członkowie honorowi”:

 • Panu Andrzejowi Banaszkiewiczowi (medal Nr: 1/H)
 • Panu Stanisławowi Bryzikowi (medal Nr: 2/H)
 • Panu Kazimierzowi Grenczakowi (medal Nr: 3/H)
 • Panu Witoldowi Kowalence (medal Nr: 4/H)
 • Panu Wirginiuszowi Nowakowi (medal Nr: 5/H)
 • Panu Fryderykowi Połapowi (medal Nr: 6/H)
 • Panu Mieczysławowi Siarkiewiczowi (medal Nr: 7/H)
 • Panu Romanowi Winklerowi (medal Nr: 8/H)
 • Panu Bolesławowi Zakrzewskiemu (medal Nr: 9/H)
 • Panu Józefowi Żyle (medal Nr: 10/H)
 • Panu Januszowi Szlachetce (medal Nr: 11/H)
 • Panu Zbigniewowi Stosio (medal Nr: 12/H)

W kategorii „zasłużeni w sporcie”:

 • Pani Marioli Kałusce (medal Nr: 1/S)
 • Pani Agnieszce Dubiel (medal Nr: 2/S)
 • Pani Magdalenie Staniczek (medal Nr: 3/S)
 • Ojcu Witosławowi Sztykowi (medal Nr: 4/S)
 • Panu Mirosławowi Małkowi (medal Nr: 5/S)
 • Panu Romanowi Wójciakowi (medal Nr: 6/S)
 • Panu Witoldowi Pruskiemu (medal Nr: 7/S)
 • Panu Jerzemu Zwolińskiemu (medal Nr: 8/S)
 • Panu Markowi Staniczkowi (medal Nr: 9/S)
 • Panu Lesławowi Gondkowi (medal Nr: 10/S)
 • Panu Michałowi Gorajkowi (medal Nr: 11/S)
 • Panu Tomaszowi Brymorze (medal Nr: 12/S)
 • Panu Jackowi Błaszczykowi (medal Nr: 13/S)
 • Panu Jerzemu Lewandowskiemu (medal Nr: 14/S)

W kategorii „zasłużeni działaniem”:

 • Pani Ewie Barańskiej (medal Nr: 1/Z)
 • Pani Halinie Chomin (medal Nr: 2/Z)
 • Pani Cecylii Hawrylak (medal Nr: 3/Z)
 • Pani Ilonie Miler (medal Nr: 4/Z)
 • Pani Irenie Misków (medal Nr: 5/Z)
 • Pani Grażynie Widerze (medal Nr: 6/Z)
 • Panu Jerzemu Łuczakowi (medal Nr: 7/Z)
 • Panu Piotrowi Rudzkiemu (medal Nr: 8/Z)
 • Panu Andrzejowi Kani (medal Nr: 9/Z)
 • Panu Zenonowi Puławskiemu (medal Nr: 10/Z)
 • Panu Andrzejowi Grytowi (medal Nr: 11/Z)
 • Panu Marianowi Mrozkowi (medal Nr: 12/Z)
 • Panu Stanisławowi Rychterowi (medal Nr: 13/Z)
 • Panu Antoniemu Blokeszowi (medal Nr: 14/Z)
 • Panu Janowi Gustynowi (medal Nr: 15/Z)
 • Panu Wacławowi Petryńskiemu (medal Nr: 16/Z)
 • Panu Janowi Wątrobińskiemu (medal Nr: 17/Z)
 • Panu Dariuszowi Zuberowi (medal Nr: 18/Z)
 • Panu Grzegorzowi Smółce (medal Nr: 19/Z)
 • Panu Kazimierzowi Zającowi (medal Nr: 20/Z)
 • Panu Zbigniewowi Mitrędze (medal Nr: 21/Z)
 • Panu Wiesławowi Koniorowi (medal Nr: 22/Z)
 • Panu Eugeniuszowi Kotali (medal Nr: 23/Z)
 • Panu Jerzemu Lipce (medal Nr: 24/Z)
 • Panu Jarosławowi Cieślakowi (medal Nr: 25/Z)
 • Panu Józefowi Bilukowi (medal Nr: 26/Z)
 • Panu Tomaszowi Tomczykiewiczowi (medal Nr: 27/Z)
 • Panu Andrzejowi Malinowskiemu (medal Nr: 28/Z)
 • Panu Radosławowi Stachurskiemu (medal Nr: 29/Z)
 • Panu Janowi Rzendkowskiemu (medal Nr: 30/Z)
 • Panu Mironowi Dunatowi (medal Nr: 31/Z)
 • Panu Henrykowi Motyce (medal Nr: 32/Z)
 • Panu Romualdowi Makowskiemu (medal Nr: 33/Z)
 • Panu Leszkowi Tokarskiemu (medal Nr: 34/Z)
 • Panu Bodo Gorusowi (medal Nr: 35/Z)
 • Panu Mirosławowi Zwierzyńskiemu (medal Nr: 36/Z)
 • Panu Piotrowi Gostyńskiemu (medal Nr: 37/Z)
 • Panu Marianowi Krupie (medal Nr: 38/Z)
 • Pani Felicji Molce (medal Nr: 39/Z)
 • Panu Gabrielowi Kamińskiemu (medal Nr: 40/Z)
 • Panu Mariuszowi Czosnowiczowi (medal Nr: 41/Z)
 • Panu Janowi Dudzie (medal Nr: 42/Z)
 • Panu Jerzemu Miśkowowi (medal Nr: 43/Z)
 • Pani Agnieszce Roszak (medal Nr: 44/Z)
 • Panu Marianowi Piesze (medal Nr: 45/Z)
 • Panu Dariuszowi Kostiukowi (medal Nr: 46/Z)
 • Panu Wojciechowi Kaczmarczykowi (medal Nr: 47/Z)
 • Panu Leszkowi Radzkiemu (medal Nr: 48/Z)
 • Panu Markowi Boratyńskiemu (medal Nr: 49/Z)
 • Pani Katarzynie Szwankowskiej (medal Nr: 50/Z)
 • Panu Pawłowi Pełce (medal Nr: 51/Z)
 • Panu Wojciechowi Sałacie (medal Nr: 52/Z)
 • Panu Maciejowi Palce (medal Nr: 53/Z)
 • Panu Markowi Miczajce (medal Nr: 54/Z)
 • Panu Grzegorzowi Bilukowi (medal Nr: 55/Z)
 • Panu Krzysztofowi Karasiowi (medal Nr: 56/Z)
 • Panu Markowi Stecowi (medal Nr: 57/Z)
 • Panu Zbigniewowi Rosołowskiemu (medal Nr: 58/Z)
 • Panu Andrzejowi Kotali (medal Nr: 59/Z)
 • Panu Krzysztofowi Koteji (medal Nr: 60/Z)
 • Panu Romualdowi Gacce (medal Nr: 61/Z)
 • Panu Aleksandrowi Mettlerowi (medal Nr: 62/Z)
 • Panu Tomaszowi Hechnerowi (medal Nr: 63/Z)
 • Panu Bogusławowi Nowakowskiemu (medal Nr: 64/Z)
 • Panu Edwardowi Piotrowi Majchrowskiemu (medal Nr: 65/Z)
 • Panu Krzysztofowi Gawłowi (medal Nr: 66/Z)
 • Panu Włodzimierzowi Babiarzowi (medal Nr: 67/Z)
 • Panu Adamowi Bałazemu (medal Nr: 68/Z)

W kategorii „przychylne organizacje”:

 • Panu Ryszardowi Kasprzykowi i Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju (medal Nr: 1/O)
 • Panu Krzysztofowi Koniuszowi i Śląskiej Federacji Sportu (medal Nr: 2/O)
 • Panu Krzysztofowi Wójcikowi i Odziałowi Miejskiemu WOPR w Katowicach (medal Nr: 3/O)
 • Panu Krzysztofowi Zbrojkiewiczowi i Śląskiemu Związkowi Motorowodnemu i Narciarstwa Wodnego (medal Nr: 4/O)
 • Panu Grzegorzowi Lipowskiemu i Częstochowskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu (medal Nr: 5/O)
 • Panu Maciejowi Olszewskiemu i Wielkopolskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu (medal Nr: 6/O)
Jesteś tutaj: Home Medal 65-lecia Śl.O.Z.Ż.